fbpx

Professionell Ekonomiadministration

Med Nordic C-Management har du en säker översikt av ditt företags ekonomiska situation. Detta säkerställs i att vi tilldelar alla våra klienter en personlig konsult samt använder de senaste moderna digitala verktygen. Vi jobbar hårt för våra klienters framgång och vi är alltid lika stolta över att tillgodose en högkvalitativ ekonomi- och löneadministration, samt, i att kunna rapportera fina resultat.

 

Som en avgörande förutsättning för ditt företags trygghet och framgång så genomför vi bokföringen åt dig och rapporterar om din ekonomiska situation med tydliga siffror och diagram. Detta ger dig dels möjligheten att ägna mer av din värdefulla tid på att fokusera på att ditt företags kärnverksamhet – samt att dessutom kunna göra detta under stabila premisser.

Vi skräddarsyr självklart vårat samarbete utefter dina behov och genom våra månatliga möten så går vi tillsammans igenom och avgör såväl upplägg som vilka prioriteringar som kommer att innebära störst värde för din verksamhet. Givetvis rapporterar vi även lika tydligt efter varje skatteperiod utefter dina behov och där vi även har möjlighet att både beakta och planera långsiktiga mål.

 

Ett fastighetsbolag har samma bokföringsskyldigheter som ett företag. För att det ska bli rätt från början lönar det sig att lägga ut bokföringen på ett proffs. Vi erbjuder sakkunnig ekonomiadministration som stöd för din verksamhet. Vi sköter ditt fastighetsbolags bokföring med professionalism och erfarenhet. Vi skräddarsyr våra tjänster så att de passar dina behov.

I vår tjänst ingår bl.a. följande:
• Bokföring och bokslut.
• Redovisning av hyresavtal
• Redovisning av ersättningar
• Redovisning av medlemsavgifter
• Löneräkning
• Redovisning av löner
• Rapportering
• Skattedeklarationer

 

För att göra det lättare för dig att hålla koll på ditt kassaflöde sköter vi ditt företags konton och ser till att
dina fakturor betalas i tid. Med digital bokföring och en digital huvudbok så säkerställer du att all viktig data lagras och organiseras på en plats som du kan komma åt oavsett var du och din verksamhet befinner sig. Med en kundreskontra kan du se en aktuell status över vilka fakturor som är betalda; vilka som fortfarande är utestående samt vilka som är förfallna. Med en leverantörsreskontra kan du prognostisera framtida utgiftsposter samt få en aktuell bild av vad ditt företag spenderar.

 

Överlåt löneadministrationen på ditt företag till våra experter så att du istället kan fokusera på ditt företags huvudsakliga verksamhet. Ett företags löneadministration är strikt bestämd enligt lagar och regelverk. Det är särskilt viktigt att ditt företags lönedeklarationer och utbetalningar hanteras i tid.

Våra löneexperter hanterar såväl beräkning- och utbetalning av lönerna på ditt företag; självklart i ett nära samarbete med dig och där vi håller en kontinuerlig kommunikation.

 

Vi använder digitala redovisningssystem för att stödja den ekonomiska förvaltningen och övervakningen av ditt företag. Alla företag är olika och har olika behov av tjänster. Vi utformar varje kunds servicepaket individuellt. Digitala verktyg för redovisning gör det möjligt att bygga upp omfattande paket med kraftfulla funktioner för att tillgodose varje kunds unika behov.

Fördelarna med digital ekonomiadministration är åtskilliga: digitala verktyg gör det möjligt att lagra, strukturera och bearbeta data i ett enda system. Möjligheten till såväl övervakning som respons av data i realtid gör att du som företagare hela tiden har tillgång till aktuella och uppdaterade uppgifter. Detta sparar så klart in väldigt mycket tid – men även på naturresurser.

Vi väljer alltid digitala system för ekonomiadministration enligt kundens behov och önskemål. Det finns flera olika system att välja mellan; våra största och mest populära system är Netvisor och Procountor. Vid behov betjänar vi även i Fennoa, Netbaron, ePasseli samt Microsoft Dynamics-miljöer. För att göra kvittohanteringen lättare använder vi vår egen gratistjänst Talousvirta, som gör det möjligt att enkelt spara kvitton utan att fysiskt arkivera pappren. Med Talousvirta kan du skicka försäljnings- och resefakturor, skapa dags- och måltidsersättningar, föra in kvitton direkt till ditt bokföringssystem och upprätthålla både produkt- och kundregister. 

Vi erbjuder också möjligheter till externa integrationer, till exempel olika affärssystem och e- handelsplattformar, för att ytterligare minska det manuella arbetet och maximera fördelarna med ditt företag.

Redovisning

Som en avgörande förutsättning för ditt företags trygghet och framgång så genomför vi bokföringen åt dig och rapporterar om din ekonomiska situation med tydliga siffror och diagram. Detta ger dig dels möjlighet till att ägna mer av din värdefulla tid på att fokusera på att ditt företags kärnverksamhet – samt att dessutom kunna göra detta under stabila premisser. 

Vi skräddarsyr självklart vårat samarbete utefter dina behov och genom våra månatliga möten så går vi tillsammans igenom och avgör såväl upplägg som vilka prioriteringar som kommer att innebära störst värde för din verksamhet. Givetvis rapporterar vi även lika tydligt efter varje skatteperiod utefter dina behov och där vi även har möjlighet att både beakta och planera långsiktiga mål.

Redovisning för fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag har samma bokföringsskyldigheter som ett företag. För att det ska bli rätt från början lönar det sig att lägga ut bokföringen på ett proffs. Vi erbjuder sakkunnig ekonomiadministration som
stöd för din verksamhet. Vi sköter ditt fastighetsbolags bokföring med professionalism och erfarenhet. Vi skräddarsyr våra tjänster så att de passar dina behov.

I vår tjänst ingår bl.a. följande:
• Bokföring och bokslut.
• Redovisning av hyresavtal
• Redovisning av ersättningar
• Redovisning av medlemsavgifter
• Löneräkning
• Redovisning av löner
• Rapportering
• Skattedeklarationer

Förvaltning av huvudboken

För att göra det lättare för dig att hålla koll på ditt kassaflöde sköter vi ditt företags konton och ser till att
dina fakturor betalas i tid. Med digital bokföring och en digital huvudbok så säkerställer du att all viktig data lagras och organiseras på en plats som du kan komma åt oavsett var du och din verksamhet befinner sig. Med en kundreskontra kan du se en aktuell status över vilka fakturor som är betalda; vilka som fortfarande är utestående samt vilka som är förfallna. Med en leverantörsreskontra kan du prognostisera framtida utgiftsposter samt få en aktuell bild av vad ditt företag spenderar.

Löneadminis
tration

Överlåt löneadministrationen på ditt företag till våra experter så att du istället kan fokusera på ditt företags huvudsakliga verksamhet. Ett företags löneadministration är strikt bestämd enligt lagar och regelverk. Det är särskilt viktigt att ditt företags lönedeklarationer och utbetalningar hanteras i tid. 

Våra löneexperter hanterar såväl beräkning- och utbetalning av lönerna på ditt företag; självklart i ett nära samarbete med dig och där vi håller en kontinuerlig kommunikation.

Fördelar med digital redovisning

Vi använder digitala redovisningssystem för att stödja den ekonomiska förvaltningen- och övervakningen av ditt företag. Alla företag är olika och har olika behov av tjänster. Vi utformar varje kunds servicepaket individuellt. Digitala verktyg för redovisning gör det möjligt att bygga upp omfattande paket med kraftfulla funktioner för att tillgodose varje kunds unika behov. 

Fördelarna med digital ekonomiadministration är åtskilliga: digitala verktyg gör det möjligt att lagra, strukturera och bearbeta data i ett enda system. Möjligheten till såväl övervakning som respons av data i realtid gör att du som företagare hela tiden har tillgång till aktuella och uppdaterade uppgifter. Detta sparar så klart in väldigt mycket tid – men även på naturresurser.

Programvara

Vi väljer alltid digitala system för ekonomiadministration enligt kundens behov och önskemål. Det finns flera olika system att välja mellan; våra största och mest populära system är Netvisor och Procountor. Vid behov betjänar vi även i Fennoa, Netbaron, ePasseli samt Microsoft Dynamics-miljöer. För att göra kvittohanteringen lättare använder vi vår egen gratistjänst Talousvirta, som gör det möjligt att enkelt spara kvitton utan att fysiskt arkivera pappren. Med Talousvirta kan du skicka försäljnings- och resefakturor, skapa dags- och måltidsersättningar, föra in kvitton direkt till ditt bokföringssystem och upprätthålla både produkt- och kundregister. 

Vi erbjuder också möjligheter till externa integrationer, till exempel olika affärssystem och e- handelsplattformar, för att ytterligare minska det manuella arbetet och maximera fördelarna med ditt företag.

Inkasso och finansiering

Är dina fordringar försenade eller behöver du finansiering för dina fakturor? Vi erbjuder också inkassotjänster och finansieringstjänster. Vår inkasso- och finansieringspersonal samarbetar med vår bokföringspersonal, vilket möjliggör kommunikation samt att aktuell information delas mellan de två avdelningarna.

Inkasso och finansiering

Är dina fordringar försenade eller behöver du finansiering för dina fakturor? Vi erbjuder också inkassotjänster och finansieringstjänster. Vår inkasso- och finansieringspersonal samarbetar med vår bokföringspersonal, vilket möjliggör kommunikation samt att aktuell information delas mellan de två avdelningarna.

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

    Kontakta oss

      [textarea* your-message placeholder " Hej! Jag skulle vilja veta mer om Nordic C-Managements tjänster!"*]