fbpx

Utebliven bokföring

Är ditt företags bokföring försenad eller inkomplett?

Skickas deklarationerna sent eller inte alls?

Ibland kan bokföringen hamna på efterkälken av många olika anledningar. Det är inte helt ovanligt att bokföringen råkar försummas – kanske gick det inte som planerat med en tidigare bokföringsbyrå, eller så har företaget råkat hamna under andra påfrestningar som har tvingat fram oförutsedda prioriteringar. 

Enligt bokföringslagen är alla företag skyldiga att föra ordentlig bokföring vilket är företagets lednings ansvar. Om detta inte fullföljs kan det leda till problem och det är därför viktigt att hela tiden hålla företagets bokföring uppdaterad. 

Våra sakkunniga bokförare utarbetar en effektiv plan och ett schema för att uppdatera din bokföring. När vi har fått ditt material ser vi över omfattningen av det som fattas för att sedan komma överens om hur vi kompletterar denna så snart det behövs. 

Om din bokföring behöver granskas ytterligare eller om du vet att den är försenad, kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig i tid. Utebliven bokföring görs på timbasis enligt avtal. Vi ger en prisuppskattning efter att vi har sett över materialet.

Vill du att din bokföring blir uppdaterad? Kontakta oss!

    Vill du att din bokföring blir uppdaterad? Kontakta oss!

      [textarea* your-message placeholder " Hej! Jag skulle vilja veta mer om Nordic C-Managements tjänster!"*]