fbpx

CFO - skräddarsydd för ditt företag

Behöver ditt företag en erfaren CFO för att leda företagets tillväxt? Vill du få expertstöd för ditt företags ekonomi och arbeta med professionella experter för att ta ditt företag till nästa nivå? Är behovet tillfälligt eller på längre sikt? 

Som svar på alla dessa frågor erbjuder Nordic C-Management CFO-tjänster till företag så att du kan få en bredare förståelse för företagets potential till att växa och utvecklas. Vår CFO-tjänst är skräddarsydd, både när det gäller tjänster och kvantitet, för att passa ditt företag. CFO:n kommer att gå sida vid sida med ditt företags beslutsfattare och erbjuda stöd i beslutsfattandet, analysera viktiga finansiella nyckeltal och aktiviteter samt ge professionella perspektiv på viktiga affärsbeslut. 

Våra CFO konsulter har tillgång till kunskap och erfarenhet från hela vår organisation. På så sätt kan vi ge dig trygghet; exempelvis när dina egna resurser är begränsade. Vår flexibla och skräddarsydda CFO- tjänst är ett kostnadseffektivt sätt att lägga ut ditt företags ekonomi på en professionell CFO. 

Vår CFO-tjänst lämpar sig för alla branscher. Vi fokuserar på tydlig och fortlöpande kommunikation. Vi ser fram emot att, tillsammans med dig, nå framgång med ditt företag.

Vårt tjänsteutbud omfattar:

Investerarrap
portering, ad hoc-rapportering/
analyser

Fusioner och förvärv

Likvidation, fusion och delning

Interimstjänster

Starta och avsluta ett företag

Vårt tjänsteutbud omfattar:

Investerarrap portering, ad hoc-rapportering/ analyser

Fusioner och förvärv

Likvidation, fusion och delning

Interimstjänster

Starta och avsluta ett företag

Vilka situationer lämpar sig för en CFO på konsultbasis?

Företags-
ledningen vill
ha externt stöd
och insikt

Affärsut-
veckling
och tillväxt

För företag
som är verksamma på
internationella
marknader eller som vill ta
sig in på dem.

Övertagande
efter förvärv

Personal-
förändringar
och olika typer
av frånvaro

Företags- ledningen vill ha externt stöd och insikt Affärsut- veckling och tillväxt

Affärsutv eckling och tillväxt

För företag som är verksamma på internationella marknader eller som vill ta sig in på dem

Övertagande efter förvärv

Personal- förändringar eller olika typer av frånvaro

CFO-tjänster

Pris från 8999 sek/månad + 
oms och startavgift

Tjänsten omfattar:

1. En egen CFO som känner till företagets ekonomiska situation.
2. Upprättande av en budget
3. Det nödvändiga antalet möten per månad, där:

• Den föregående månadens rapportering granskas.
• Eventuella månatliga avvikelser granskas.
• Analysera budgeten.
• En aktuell prognos av resultatet görs.
• Saker att tänka på under de kommande månaderna
• Övervaka budgeten och analysera avvikelser
• En kassaflödesprognos utarbetas med olika tidsintervall.
• Investeringskalkylerna och avskrivningstiden för t.ex. oavslutade anskaffningar granskas.
• Investerarrapporter och andra intressentrapporter utarbetas.

4. Eventuella engångsrapporter
5. Kartläggning och utveckling av olika processer ur ett ekonomiskt perspektiv.
6. Vid behov delta i ledningsgruppens arbete.
7. Hjälp vid ekonomiska beslut osv.
8. Fastställande av utvecklingsmål på grundval av rapporter.
9. Identifiering av behovet av beskattning i utländska företag.
10. Vid behov hitta en separat konsult eller partner för att klargöra eller hantera ärendet.
11.Samordning av affärsverksamheten i utlandet.

CFO-tjänster

Pris från 8999 SEK/månad + moms och startavgift

1. En egen CFO som känner till företagets ekonomiska situation.
2. Upprättande av en budget
3. Det nödvändiga antalet möten per månad, där:

• Den föregående månadens rapportering granskas.
• Eventuella månatliga avvikelser granskas.
• Analysera budgeten.
• En aktuell prognos av resultatet görs.
• Saker att tänka på under de kommande månaderna
• Övervaka budgeten och analysera avvikelser
• En kassaflödesprognos utarbetas med olika tidsintervall.
• Investeringskalkylerna och avskrivningstiden för t.ex. oavslutade anskaffningar granskas.
• Investerarrapporter och andra intressentrapporter utarbetas.

4. Business Finland-rapporter eller andra engångsrapporter
5. Kartläggning och utveckling av olika processer ur ett ekonomiskt perspektiv.
6. Vid behov delta i ledningsgruppens arbete.
7. Sparring vid ekonomiska beslut osv.
8. Fastställande av utvecklingsmål på grundval av rapporter.
9. Identifiering av behovet av beskattning i utländska företag.
10. Vid behov hitta en separat konsult eller partner för att klargöra eller hantera frågan.
11.Samordning av affärsverksamheten i utlandet.

Har ditt företag behov av CFO-tjänster?
Kontakta oss!

    Har ditt företag behov av CFO-tjänster? Kontakta oss!

      [textarea* your-message placeholder " Hej! Jag skulle vilja veta mer om Nordic C-Managements tjänster!"*]