fbpx

Controller

Controller för ditt företag

Behöver du en Controller som tar hand om ditt företags kassaflöde och interna rapportering? Vill du ha en noggrann dataanalys av ditt företags ekonomi som stöd för ditt beslutsfattande och vilken sedan hjälper dig att föra ditt företag mot dina mål? 

Controllern är ditt företags personliga ekonomiexpert vilken erbjuder viktig, mångsidig samt professionell expertis för att hantera och övervaka ditt företags ekonomi. Genom att anlita en Controller på konsultbasis från Nordic C-Management så får du all den kunskap du behöver för att säkerställa att ditt företag drivs såväl stabilt som framgångsrikt.

Vårat erbjudande av Controller på konsultbasis omfattar:

Kostnadsställe och verksamhets
specifika rapporter samt deras analys

Rapportering och analys av nyckeltal samt förslag till utveckling.

Rapportering
till investerare,
ad hoc-rapportering/
analyser och affärsverk-
samhet.

Identifiera skattefrågor
och risker i samband med företagso
morganisat
ioner samt att se arbeta ut de mest fördelaktiga lösningarna.

Skapa administrativa dokument för företaget, t.ex. protokoll och avtal.

Vårt tjänsteutbud omfattar:

Kostnadsställe och verksamhets specifika rapporter samt deras analys

Rapportering och analys av nyckeltal samt förslag till utveckling.

Rapportering till investerare, ad hoc-rapportering/analyser och affärsverksamhet.

Identifiera skattefrågor och risker i samband med företagso morganisat ioner samt att se arbeta ut de mest fördelaktiga lösningarna.

Skapa administrativa dokument för företaget, t.ex. protokoll och avtal.

Vilka situationer lämpar sig för en Controller på konsultbasis?

Företags-
ledningen vill
ha externt stöd
och insikt

Affärsut-
veckling
och tillväxt

För företag
som är verksamma på
internationella
marknader eller som vill ta
sig in på dem.

Övertagande
efter förvärv

Personal-
förändringar
och olika typer
av frånvaro

Vilka situationer lämpar sig för en Controller på konsultbasis?

Företags- ledningen vill ha externt stöd och insikt

Företags- ledningen vill ha externt stöd och insikt

Företags- ledningen vill ha externt stöd och insikt

Övertagande efter förvärv

Personal- förändringar eller olika typer av frånvaro

Controller på konsultbasis

Pris från 4999 sek/månad + moms och startavgift

Erbjudandet omfattar:

1. Egen controller som känner till företagets ekonomiska situation.
2. Upprättande av en budget.
3. Upprättande av en kassaflödesprognos.
4. Övriga engångsrapporter.
5. Månadsmöten (ca 2 h), vilka innehåller:

• Genomgång av föregående månads rapportering.
• Genomgång av eventuella månadsavvikelser.
• Budgetanalys
• En aktuell prognos av resultatet
• Genomgång av de saker som ska beaktas under de kommande månaderna.
• Genomgång av budgeten samt analys av avvikelser
• Förberedelse av en kassaflödesprognos med olika tidsintervall.
• Genomgång av investeringskalkylerna och avskrivningstiden för t.ex. oavslutade förvärv
• Förberedelse av investerarrapporter och andra intressentrapporter

Personal- förändringar eller olika typer av frånvaro

Pris från 4999 SEK/månad + moms och startavgift

1. Egen controller som känner till företagets ekonomiska situation.
2. Upprättande av en budget.
3. Upprättande av en kassaflödesprognos.
4. Övriga engångsrapporter.
5. Månadsmöten (ca 2 h), vilka innehåller:

• Genomgång av föregående månads rapportering.
• Genomgång av eventuella månadsavvikelser.
• Budgetanalys
• En aktuell prognos av resultatet
• Genomgång av de saker som ska beaktas under de kommande månaderna.
• Genomgång av budgeten samt analys av avvikelser
• Förberedelse av en kassaflödesprognos med olika tidsintervall.
• Genomgång av investeringskalkylerna och avskrivningstiden för t.ex. oavslutade förvärv
• Förberedelse av investerarrapporter och andra intressentrapporter

Behöver du en controller på konsultbasis för ditt företag?
Kontakta oss!

    Behöver du en controller på konsultbasis för ditt företag?Kontakta oss!

      [textarea* your-message placeholder " Hej! Jag skulle vilja veta mer om Nordic C-Managements tjänster!"*]