fbpx

Konsulttjänster inom ekonomi

En ekonomichef för ditt företag

Behöver du hjälp med att analysera, planera, utveckla samt säkerställa ditt företags ekonomi? Hur skulle det se ut att ha en konsult med dedikerat ekonomiansvar, speciellt anpassad för just din verksamhet? Detta kan Nordic C-Management erbjuda på såväl tillfällig- som på längre sikt! 

Övergripande och aktuell finansiell analys och rapportering ingår alltid i våra ekonomiförvaltningstjänster. Detta gör det möjligt för exempelvis en enskild entreprenör eller ett företags ledningsgrupp att hålla sig uppdaterad om verksamhetens såväl nuvarande- som tidigare- samt framtida ekonomiska situation. Låt våra sakkunniga och erfarna konsulter ta hand om ert företags ekonomi – så att du istället kan fokusera på företagets egentliga verksamhet! 

Behovet av en ekonomichef kan uppstå plötsligt, exempelvis på grund av personalförändringar eller långvarig sjukdom eller annan frånvaro. En ekonomichef på konsultbasis kan innebära en provisorisk- men väl effektiv medverkan i olika förändrings- och tillväxtsituationer. Nordic C-Management erbjuder konsulter som är beredda att kliva i med fullt ekonomiansvar – självklart skräddarsytt efter dina önskemål samt ditt företags behov.

En ekonomichef för ditt företag

Behöver du hjälp med att analysera, planera, utveckla samt säkerställa ditt företags ekonomi? Hur skulle det se ut att ha en konsult med dedikerat ekonomiansvar, speciellt anpassad för just din verksamhet? Detta kan Nordic C-Management erbjuda på såväl tillfällig- som på längre sikt! 

Övergripande och aktuell finansiell analys och rapportering ingår alltid i våra ekonomiförvaltningstjänster. Detta gör det möjligt för exempelvis en enskild entreprenör eller ett företags ledningsgrupp att hålla sig uppdaterad om verksamhetens såväl nuvarande- som tidigare- samt framtida ekonomiska situation. Låt våra sakkunniga och erfarna konsulter ta hand om ert företags ekonomi – så att du istället kan fokusera på företagets egentliga verksamhet! 

Vårt tjänsteutbud omfattar:

Budgetering, prognostisering och uppföljning

Budgetering av kassaflöde och vinst

Budgetering av finansierings
behovet

Budgetering av en ny eller befintlig affärsmodell

Förvaltningsra
pportering

Vårt tjänsteutbud omfattar:

Budgetering, prognostisering och uppföljning

Budgetering, prognostisering och uppföljning

Budgetering, prognostisering och uppföljning

Budgetering av en ny eller befintlig affärsmodell

Förvaltningsra pportering

Vilka situationer lämpar sig för en ekonomichef på konsultbasis?

Företags-
ledningen vill
ha externt stöd
och insikt

Affärsut-
veckling
och tillväxt

För företag
som är verksamma på
internationella
marknader eller som vill ta
sig in på dem.

Övertagande
efter förvärv

Personal-
förändringar
och olika typer
av frånvaro

Företagsledningen vill ha externt stöd och insikt

Affärsutveckling och tillväxt

För företag som är verksamma på internationella marknader eller som vill ta sig in på dem.

Övertagande efter förvärv

Personal förändringar och olika typer av frånvaro

Verkställande ekonomikonsult

Pris 2399 sek/månad + moms

Tjänsten omfattar:

1. Din egen ekonomichef som känner till ditt företags rutiner.
2. Ett månatligt möte (ca 1 timme), vilket innehåller:

• Genomgång av föregående månads rapportering.
• Granskning av eventuella månatliga avvikelser.
• Analys av budgeten.
• Granskning av den aktuella prognosen för resultatet.
• Granskning av prognosen för de kommande månaderna.

Verkställande ekonomikonsult

Pris 2399 SEK/månad + moms

1. Din egen ekonomichef som känner till ditt företags rutiner.
2. Ett månatligt möte (ca 1 timme), vilket innehåller:

• Genomgång av föregående månads rapportering.
• Granskning av eventuella månatliga avvikelser.
• Analys av budgeten.
• Granskning av den aktuella prognosen för resultatet.
• Granskning av prognosen för de kommande månaderna.

Behöver du en ekonomiansvarig?
Kontakta oss!

    Behöver du en ekonomiansvarig? Kontakta oss!

      [textarea* your-message placeholder " Hej! Jag skulle vilja veta mer om Nordic C-Managements tjänster!"*]